Informatie over seksuele- en gender diversiteit op school

Wat goed dat jij aandacht wilt besteden aan seksuele- en gender diversiteit bij jou op school!

Het COC is een federatie van 20 regionale lidverenigingen. Er is dus altijd een COC bij jou in de buurt! De lidverenigingen geven bijvoorbeeld lhbti+ voorlichting op scholen, ondersteunen GSA’s, organiseren sociale activiteiten (zoals Jong&Out meetings voor jongeren t/m 18 jaar), doen aan lokale en regionale belangenbehartiging en nog heel veel meer.

Elke COC lidvereniging heeft een voorlichtingsgroep die bestaat uit een diverse groep COC vrijwilligers. En ieder COC is autonoom, dat betekent dat zij zelf mogen bepalen hoe ze invulling aan hun werk geven. Dat kan ervoor zorgen dat iedere voorlichtingsgroep net een andere invulling geeft. Hoe dat eruit ziet en welke opties er zijn om de voorlichting aan te passen op jouw specifieke wensen, kan je het beste direct bij de lidverenging zelf vragen. Vandaar dat we een overzichtelijk lijstje hebben gemaakt met contactgevens van de voorlichtingscoordinatoren (& soms planners)! Schroom niet om je vragen te stellen.

COC Amsterdamvoorlichting@cocamsterdam.nl
COC Deventervoorlichting@cocdeventer.nl
COC Eindhovenvoorlichting@coceindhoven.nl
COC Frieslandvoorlichting@cocfriesland.nl
COC Groningen & Drenthevoorlichting@cocgd.nl
COC Haaglandenvoorlichting@cochaaglanden.nl
COC Kennemerlandvoorlichters@coc-kennemerland.nl
COC Leidenvoorlichting@cocleiden.nl
COC Limburgcoordinator-voorlichting@coclimburg.nl
COC Midden Gelderlandvoorlichting@cocmiddengelderland.nl
COC Midden Nederlandplanning@cocmiddennederland.nl
COC Regio Nijmegenvoorlichting@cocregionijmegen.nl
 COC Noord-Holland Noord voorlichting@cocnhn.nl
COC Noordoost Brabantplanningvoorlichtingen@cocnoordoostbrabant.nl
COC Rotterdam voorlichting@cocrotterdam.nl
COC Tilburg Bredavoorlichting@coctilburgbreda.nl
COC Twente-Achterhoekvoorlichting@coctwenteachterhoek.nl
COC West-Brabantvoorlichting@cocwestbrabant.nl
COC Zeelandvoorlichting@coczeeland.nl
COC Zwollevoorlichting@coczwolle.nl

Mocht je er niet uit komen, dan kan je voorlichting@coc.nl een berichtje sturen.