Informatie over seksuele- en gender diversiteit op school

Wat doen wij?

Het COC steunt jongeren die zich actief inzetten voor acceptatie van LHBTI’s. Zo zijn er de GSA’s (Gender & Sexuality Alliances) waarin leerlingen ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken samenwerken aan een veilige school voor álle leerlingen. Als de school daar niet voor openstaat neemt het team van de Roze Olifant (anoniem) contact op met de schoolleiding, na een melding.

De Jong&Out-community biedt LHBTI-jongeren de mogelijkheid elkaar (zowel online als offline) te ontmoeten en via het GSA-docentennetwerk ontwikkelen leerkrachten plannen om de acceptatie van LHBTI’s op school te verbeteren. Natuurlijk zorgt het COC ook voor voorlichting in de klas en hebben we met Expreszo een sterke jongerenorganisatie.

Waarom?

Gelukkig hebben veel jongeren een prima middelbare schooltijd, toch is de sfeer niet altijd fijn. ‘Homo’ is een veel gebruikt scheldwoord, er wordt gepest en het is vaak moeilijk om uit de kast te komen.

De feiten:

  • Lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren geven hun leven een zesje, tegenover een acht min voor heteroseksuele jongeren;
  • Tussen het moment van bewustwording en coming-out ligt gemiddeld ruim drie jaar;
  • ‘Homo’ is het meest gebruikte scheldwoord op school. Volgens het SCP rapporteert 88 procent van de LHB-jongeren dat ze dit scheldwoord soms, regelmatig of vaak horen;
  • 51 procent van de openlijke LHB-jongeren werd in het afgelopen jaar met hun seksuele oriëntatie gepest of kreeg andere negatieve reacties;
  • Het percentage LHB-jongeren dat wel eens een zelfmoordpoging heeft gedaan, ligt volgens het SCP bijna vijf maal hoger dan onder heterojongeren;
  • Hoewel voorlichting inmiddels verplicht is, zegt de helft van de LHB-jongeren in 2015 dat er op hun middelbare school nog geen voorlichting werd gegeven over LHBTI’s (SCP 2015).

Wat is het resultaat?

Het COC boekt mooie resultaten. Een paar voorbeelden:

  • Ongeveer tweederde van de middelbare scholen in Nederland heeft een GSA (Gender & Sexuality Alliance)
  • Honderden LHBTI-jongeren ontmoeten elkaar maandelijks bij Jong&Out;
  • Ruim vijfhonderd COC-vrijwilligers geven jaarlijks zo’n 1500 voorlichtingslessen op school;
  • Dankzij de belangenbehartiging van het COC is voorlichting over LHBT’s sinds 2012 verplicht op alle basis- en middelbare scholen in Nederland.