LHBT-netwerk Zeeland

Zeeland, de provincie met de meeste zonuren van Nederland. De provincie met de langste tunnel én de langste brug van Nederland en de provincie van vette boterbabbelaars en natte bolussen. Zeeland bestond voorheen uit een aantal geïsoleerde eilanden. Het is dus niet zo verwonderlijk dat die eilandjescultuur er soms nog steeds heerst. Niet alleen de Zeeuwen onderling, maar ook Zeeuwse organisaties, spreken nog wel eens van ‘wij’ en ‘hun’. Er zijn veel organisaties, vrijwilligers en professionals in Zeeland die zich inzetten voor de acceptatie van en open staan voor LHBT in Zeeland. Maar ieder strijdt zijn eigen strijd.

Waarom zouden we de krachten niet bundelen in één samenwerkingsverband? En zo geschiedde. De gemeenten Goes, Vlissingen en Middelburg zaten in 2012 al samen met het Anti Discriminatiebureau Zeeland en COC Zeeland in een Zeeuws LHBT Projectgroep in het kader van het koplopersproject vanuit het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap. Maar die subsidie was tijdelijk. Men moest dus gaan kijken hoe de pijlers uit het project konden geborgd. Zo ontstond het initiatief om een platform te creëren die zich richt op alle LHBT-facetten in Zeeland. Voor jong en oud, religieus of beperkt, overheid of privé, LHBT of ouder, iedereen. Het LHBT Netwerk Zeeland is een feit. De kracht van het netwerk is dat het de organisaties en privépersonen veel sterker maakt. Samen als één naar buiten toe werken aan één Zeeland waar eenieder zichzelf kan zijn, ongeacht religie, leeftijd, geaardheid of afkomst.

Toen de minister besloot om nogmaals een stimuleringssubsidie af te geven kwam dit voor een deel ten goede aan dit initiatief. Met deze subsidie zijn wij in staat om voor de komende 2 ½ jaar ontmoetingen en activiteiten te organiseren en faciliteren voor LHBT-partners die zijn aangesloten bij het netwerk of voor LHBT’ers in Zeeland. Hierbij kan je denken aan een avond voor de roze ouderen met bijvoorbeeld jazz muziek, of een activiteit voor de jongeren. Daarnaast zal gewerkt worden aan deskundigheidsbevordering voor bijvoorbeeld professionals uit de zorg, jeugdwerkers en voorlichters. Dit kan middels workshops, trainingen of lezingen. Ook zal het netwerk alle feiten en cijfers over LHBT in Zeeland in kaart gaan brengen, zo kan iedereen op één plek terecht met al zijn of haar vragen over LHBT in Zeeland. Tot slot zorgen we er ook voor de LHBT op de politieke agenda komt en blijft.

Tijdens de startbijeenkomst op 26 maart zagen we dat de eerste vruchten al werden geplukt. Er werden contacten gelegd tussen organisaties die er voorheen nog niet waren. 

Momenteel zijn er voldoende kandidaten om een bestuur te vormen. We hopen daarom ook op korte termijn de eerste activiteiten te organiseren. 

Meer weten? Meld je aan voor de nieuwsbrief via http://eepurl.com/bcXT-j of mail naar info@lhbtnetwerkzeeland.nl


- Stefano La Heijne

Deel: